You are here

Team Łazy

zespół

Kim jesteście?
Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach .
Jesteśmy 3 dziewczynki i 4 chłopców i 14 lat.

Dlaczego bierzecie udział?
Podoba nam się idea realizacji takich programów sportowych w grupie międzynarodowej. Dzięki temu młodzież przez pryzmat swoich zainteresowań będzie mogła poznać siebie nawzajem na wielu płaszczyznach. Program stwarza możliwośc udziału w nim uczniom, którzy poza takim projektem mogliby takiej szansy nie mieć.

Realizujemy projekty polsko-niemieckie i polsko-francuskie w ramach wymiany międzynarodowej dzięki czemu wiemy jak wiele młodzież czerpie z takich spotkań. Staramy się dlatego zawsze uczestniczyć w takich projektach, bo wiemy że jest to najlepszy sposób na poznanie ludzi, kultury, kraju partnerskiego.

Polish