You are here

Uliczna piłka: zasady gry

Uliczna piłka nożna ma wyjątkowe reguły.
Drużyny, które uczestniczą w projektu TriM, powinny znać i akceptować reguły, żeby świadomie działać na boisku z sposobem fair play. Naszym celem nie są zawody, tylko wpierania współpracę przez sport.

Polish